Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej”

zaprasza

nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Gminy Lipowa

 

do udziału w szkoleniu

 

„Rozwijanie myślenia matematycznego metodą Numicon”

 

Program szkolenia: 

• zapoznanie Uczestników z genezą metody Numicon,
• omówienie korzyści i zalet pracy metodą Numicon, 
• prezentacja przykładowych ćwiczeń i zajęcia praktyczne w grupach, 

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem METODY NUMICON. 

Szkolenie zakończone jest Zaświadczeniem. 

Zapisy: Zapisy przyjmowane są do 12.06.2018r. na podstawie formularza zgłoszenia (formularz i dodatkowe informacje o szkoleniu na stronie Fundacji www.powiemwiecej.org – w zakładce NASZE DZIAŁANIA – SZKOLENIA, WARSZTATY.  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacje dodatkowe: Lucyna Pawełek tel. 504 091 944

                                                                                      

Konkurs organizowany jest w ramach dotacji, otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lipowa.