1 października 2016 r. Fundacja zorganizowała w ramach działania Logopedyczne „więcej” na start – stymulacja rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym i przedszkolnym – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa, bezpłatne szkolenie dla Rodziców dzieci przedszkolnych (w wieku 3 i 4 lat):

„Zabawy rozwijające funkcje rąk, myślenie i mowę. Wykorzystanie zabaw domowych i czynności codziennych do stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka od wieku niemowlęcego do przedszkolnego”.

Uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostały informacje na temat roli zabawy, formy zabaw dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, pomysły zabawek wykorzystujące naturalne materiały, a także propozycje wykorzystania naturalnego zaangażowania rodzeństwa oraz innych członków rodziny do zabaw z dzieckiem w codziennych warunkach domowych.