Fundacja zrealizowała Projekt w ramach dotacji otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Lipowa.


Tytuł projektu: „Wiem więcej – zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym”

Kwota dofinansowania: 4500 zł
Czas realizacji projektu: 1.04.2017 r. –10.12.2017 r.
Cele projektu:

  • diagnoza zagrożenia dysleksją dzieci w wieku przedszkolnym,
  • propagowanie wiedzy dotyczącej trudności rozwojowych dziecka pojawiających się w wieku przedszkolnym, a nawet w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym charakterystycznych dla zagrożenia dysleksją,
  • uświadomienie jak ważne w prawidłowym rozwoju dziecka jest relacja dziecko i rodzic oraz ich wspólna aktywność,
  • promocja Gminy Lipowa, która wspiera działania organizacji pozarządowej w zakresie logopedii/neurologopedii.

Realizowany Projekt składał się z trzech części:

1. 1.04.2017 r. Wielkanocne – Rodzinne Warsztaty Ceramiczne z Pracownią Artystyczną TERRA – ART dla Dzieci szkół podstawowych Gminy Lipowa z klas I – III  wraz z ich Rodzicami (Mamą lub Tatą).

Temat: Wielkanocne…(druga część tematu pozostała niespodzianką do dnia warsztatów)

Podczas warsztatów:

  • uczestnicy poznali jedną z technik formowania gliny – „metodę szczypania”, dekorowali i malowali angobami,
  • wykonali piękne dekoracje świątecznego stołu,

Udział w warsztatach był bezpłatny.

2. 13 maja 2017r. Wiem więcej” – zagrożenie dysleksją i dysleksja w młodszym wieku szkolnym”-  warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych.

Warsztaty prowadziła dr Łucja Skrzypiec – pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Spotkanie dotyczyło informacji na temat dysleksji. Jego celem było uświadomienie Rodzicom faktu, że wiele trudności rozwojowych dziecka pojawiających się w wieku przedszkolnym, a nawet w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jest charakterystycznych dla zagrożenia dysleksją. Podkreślona została kwestia jak najszybszego rozpoznawania  i diagnozowania problemów dyslektycznych u dzieci w celu skutecznej pomocy gwarantującej gotowość szkolną przedszkolaków.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

3. Bezpłatna diagnoza zagrożenia dysleksją dzieci w wieku przedszkolnym.

 W ramach tego działania przebadane zostały dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Lipowa. Diagnoza przeprowadzona została przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego. W teście znajdowały się zadania służące do: badania dominacji stronnej, funkcji słuchowych i wzrokowych, użycia języka, pamięci i grafopercepcji. Test zawierał osobne zadania oraz normy dla 3, 4, 5 i 6 – latków.

Po diagnozie Rodzice otrzymali opinię – informację o wynikach testu. Umożliwiło to,  w przypadku konieczności, podjęcie szybkiej terapii – stymulacji biologicznych podstaw rozwoju poznawczego oraz  stymulacji intelektualnych możliwości dziecka.