Fundacja zrealizowała Projekt w ramach dotacji otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, na terenie Gminy Lipowa.
Tytuł projektu: Logopedyczne „więcej” na start – stymulacja rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym i przedszkolnym
Kwota dofinansowania: 4500 zł
Czas realizacji projektu: 1.04.2016 r. – 10.12.2016 r.
Cele projektu:
• diagnoza logopedyczna dzieci mieszkających na terenie Gminy Lipowa,
• propagowanie wiedzy na temat zabaw rozwijających funkcje rąk, myślenia i mowy,
• uświadomienie jak ważne w prawidłowym rozwoju dziecka jest relacja dziecko i rodzic oraz ich wspólna aktywność,
• promocja Gminy Lipowa, która wspiera działania organizacji pozarządowej w zakresie logopedii/neurologopedii.

Realizowany Projekt składał się z trzech części:
1. w dniach 9.04.2016r. i 16.04.2016r. diagnoza logopedyczna dzieci w młodszym wieku przedszkolnym. W ramach tego działania zdiagnozowane zostały dzieci z placówek przedszkolnych Gminy Lipowa (z Leśnej, z Lipowej, ze Słotwiny, z Siennej i z Twardorzeczki). Diagnozę wykonano przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego – niewerbalnego testu do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych S.O.N – R.
Test SON – R pozwala określić poziom sześciu funkcji psychicznych warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego oraz dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych.
Rodzicom zostanie wydana opinia logopedyczna.

2. 21.05.2016 r. konkurs plastyczny pod hasłem „Ćwiczę rękę – rozwijam mowę”. Spotkanie było okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu z rówieśnikami oraz z Mamą i z Tatą. Przedszkolaki i ich Rodzice wykonywali, różnymi technikami plastycznymi, prace na temat „Moja ulubiona zabawa”. Zabawy dawniej i dziś różnią się od siebie. Na rysunkach dzieci nie zobaczymy już skakania w gumę, zabawy w chowanego czy gry w klasy. Ważne jednak jest to, że przedstawione przez Przedszkolaki zabawy odbywają się na świeżym powietrzu!

3. 1 października 2016r. bezpłatne szkolenie dla Rodziców dzieci przedszkolnych (w wieku 3 i 4 lat):
„Zabawy rozwijające funkcje rąk, myślenie i mowę. Wykorzystanie zabaw domowych i czynności codziennych do stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka od wieku niemowlęcego do przedszkolnego”.
Uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostały informacje na temat roli zabawy, formy zabaw dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, pomysły zabawek wykorzystujące naturalne materiały, a także propozycje wykorzystania naturalnego zaangażowania rodzeństwa oraz innych członków rodziny do zabaw z dzieckiem w codziennych warunkach domowych.