13 czerwca 2018r. (środa) Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej” zorganizowała szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Gminy Lipowa: „Rozwijanie myślenia matematycznego metodą Numicon” – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa. Szkolenie odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Siennej. Warsztaty prowadziła mgr Mirosława Matczak – nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. edukacji elementarnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, certyfikowany edukator w zakresie Metody Numicon – innowacyjnej metody nauczania matematyki. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z genezą metody Numicon, poznali korzyści i zalety pracy metodą Numicon, wykonywali ćwiczenia podczas zajęć praktycznych w grupach. Nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem METODY NUMICON. Na zakończenie szkolenia odbyło się losowanie, w celu wyłonienia placówki oświatowej, która otrzyma, zakupione w ramach projektu, klocki Numicon. Szczęśliwy los przypadł Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Siennej. Gratulujemy! Oficjalne przekazanie klocków nastąpi we wrześniu.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Siennej – Iwonie Cul za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia, pomoc w jego organizacji i wzorową współpracę.