Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej” zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Gminy Lipowa

do udziału w szkoleniu „Rozwijanie myślenia matematycznego metodą Numicon”

 

Program szkolenia: 

• zapoznanie Uczestników z genezą metody Numicon,
• omówienie korzyści i zalet pracy metodą Numicon, 
• prezentacja przykładowych ćwiczeń i zajęcia praktyczne w grupach, 

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem METODY NUMICON. 

Szkolenie zakończone jest Zaświadczeniem. 

Prowadzący:

mgr Mirosława Matczak – nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. edukacji elementarnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Edukator, ekspert przedmiotowy w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Od 2006 r. ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz trener ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, certyfikat edukatora w zakresie Metody Numicon – innowacyjnej metody nauczania matematyki.

 

Zapisy: Zapisy przyjmowane są do 12.06.2018r. na podstawie formularza zgłoszenia (formularz i dodatkowe informacje o szkoleniu na stronie Fundacji www.powiemwiecej.org – w zakładce NASZE DZIAŁANIA – SZKOLENIA, WARSZTATY.  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siennej

Termin: 13.06.2018r. (środa)

Czas szkolenia: 4 godziny dydaktyczne (3 godziny zegarowe) 14.00 – 17.00

 

Informacje dodatkowe: Lucyna Pawełek tel. 504 091 944

                                                                                      

Udział w  warsztatach jest bezpłatny!

 

Konkurs organizowany jest w ramach dotacji, otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lipowa.