Fonoholizm stop!

4 i 5 kwietnia 2018r. Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej” zorganizowała, w ramach projektu „Pokolenie pochylonych głów” – fonoholizm – nałogowe  i niekontrolowane korzystanie  z telefonów komórkowych” – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa, warsztaty dla wszystkich dzieci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na terenie Gminy Lipowa.

Zajęcia skierowane były dla najmłodszych, aby jak najwcześniej uświadamiać dzieci na temat korzyści i niebezpieczeństw wynikających z używania telefonów komórkowych i tabletów.

 Z badań przeprowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg na próbie 22.086 osób  w wieku 12 – 18 lat (2015/2016) wynika, że 10 lat to wiek, w którym dziecko regularnie (codziennie) korzysta ze swojego telefonu (w dużych aglomeracjach miejskich 7 – 8 lat). 92,4% telefonów użytkowanych przez polskie dzieci i młodzież ma dostęp do Internetu. Sytuacja ta ma miejsce w warunkach, w których 60,6%  młodych ludzi twierdzi, że w ich domach nie ma żadnych zasad związanych z korzystaniem z telefonu komórkowego, a 52,5% rodziców nigdy nie rozmawiała ze swoimi dziećmi na temat korzystania z telefonu komórkowego w domu.

Warsztaty poprowadzili trenerzy Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, która realizuje projekty edukacyjno-badawcze skierowane do różnych grup odbiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Warsztaty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Każde dziecko uczestniczące w warsztacie otrzymało specjalnie przygotowane materiały edukacyjne.

Zapraszamy do galerii