DRODZY RODZICE!

Miło nam poinformować, że w dniach 4 i 5 kwietnia 2018r. w ramach projektu Fundacji Logopedycznej „Powiem więcej” :

„Pokolenie pochylonych głów” – fonoholizm – nałogowe i niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa - w placówkach oświatowych Gminy Lipowa odbędą się warsztaty dla dzieci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zajęcia skierowane są dla najmłodszych, aby jak najwcześniej uświadamiać dzieci na temat korzyści i niebezpieczeństw wynikających z używania telefonów komórkowych i tabletów.

Ciągłe korzystanie z telefonów komórkowych, brak jasnych i klarownych wytycznych w zakresie jego używania powoduje, iż w szczególności młoda osoba narażona jest na uzależnienie od telefonu komórkowego.

Zakładane rezultaty warsztatów:

• dziecko wie, co to jest telefon komórkowy/tablet oraz do jakich ciekawych zadań może być wykorzystywany,

• dziecko wie, co dobrego może uzyskać odpowiedzialnie korzystając, z telefonu komórkowego lub tabletu,

• dziecko wie, w jaki sposób ciekawie może spędzić swój wolny czas bez używania tabletu czy telefonu komórkowego,

• dziecko jest świadomy najważniejszych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych,

• dziecko wie, w jakich sytuacjach i miejscach powinny być używane telefony komórkowe i tablety,

• dziecko wie, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt z rodzicami (rozmowa, dotyk, wspólny czas).

Warsztaty poprowadzą trenerzy FUNDACJI DBAM O MÓJ Z@SIĘG https://dbamomojzasieg.com/ https://www.facebook.com/dbamomojzasieg/, która realizuje projekty edukacyjno-badawcze skierowane do różnych grup odbiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Warsztaty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Każde dziecko uczestniczące w warsztacie dostanie specjalnie przygotowane materiały edukacyjne.

Ponadto dzieci 5 i 6 letnie będą mogły wziąć udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji Dbam o Mój zasięg „Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych” www.domowykodeks.pl, który rozpoczął się 16 lutego 2018r.

Informacje o warsztatach znajdują się także na fb i stronach internetowych placówek oświatowych.