Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych Gminy Lipowa w 2018r. Otrzymaliśmy dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. profilaktyki i rozwiązywania uzależnień,
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

http://bip.lipowa.pl/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-lipowa-w-2018-roku