Dziękujemy firmie
Papirus Artykuły Szkolne i Biurowe Żywiec - Rynek 15 za ufundowanie upominków dla laureatów konkursu plastycznego "Moja ulubiona zabawa".