Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie Firm w organizację konkursu plastycznego "Moja ulubiona zabawa".

Ogromne podziękowania dla Pani Marty Błachut za udostępnienie

Lokalu Przystanek Brzozowa.