Przejdź do treści

Materiały informacyjne dotyczące dysleksji dla placówek oświatowych

więcej

Diagnoza zagrożenia dysleksją dzieci w wieku przedszkolnym

więcej

Wiemy więcej o dysleksji!

więcej

Warsztaty dla rodziców "Wiem więcej-zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym".

więcej

Wielkanocne baranki gotowe do odbioru!

więcej

Sponsorzy

Partnerzy